Light a fire! – 20 mei

Vrijdag 20 mei hebben wij weer een jeugddienst op de planning staan. Jan de Haan, van de bijbelschool Rotsvast, zal deze dienst voorgaan met als thema: ‘Light a Fire!’. Dit thema is broodnodig in deze tijd, want wij laten ons als christenen maar al te snel ontmoedigen. Christen zijn is niet zo trending als vroeger. Wij verliezen het van de celebrities, influencers en Idolen. Althans zo lijkt het soms, maar dat komt ook deels doordat wij er niet voor durven uit te komen dat wij christen zijn. Doordat wij niet volledig op de Geest vertrouwen en ons licht verborgen houden.

Wij mogen een voorbeeld nemen uit het verhaal van Elia. De profeet Elia nam het op tegen de volgelingen van een populair idool onder de Israëlieten : namelijk de god Baal. Beide zouden een challenge aangaan : ze moesten ieder een altaar bouwen en zich vervolgens beroepen op hun God/idool om het vuur aan te steken. Elia stond in zijn eentje tegenover de 450 profeten van Baal, maar de moed zonk hem niet in de schoenen. Hij had immers al zijn vertrouwen gesteld op God. Hij had zelfs zoveel vertrouwen in God, dat hij het altaar in water doopte. Elia bad tot God en vroeg Hem of Hij het vuur wilde geven. Hierop zond God vuur uit de hemel, zie 1 Koningen 18:

 [36] De middag was intussen bijna voorbij. Elia ging bij het altaar staan en zei: ‘Heer, God van Abraham, Isaak en Jakob! Laat nu zien dat u de ware God van Israël bent, en dat ik uw dienaar ben. Ik doe deze dingen omdat u het wilt.  [37] Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord! Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent. En dat ze weer naar u moeten luisteren.’
 [38] Toen stuurde de Heer vuur uit de hemel. Door dat vuur verbrandde het vlees van de stier, en ook het hout en de stenen verbrandden. Zelfs de as verdween, en ook het water in de geul.  [39] Toen de Israëlieten dat zagen, knielden ze op de grond. Ze riepen: ‘De Heer is de ware God, de Heer is de ware God!’

Net als Elia mogen wij ook bidden dat God het vuur in ons aanwakkert. Dat wij met een brandend verlangen vervuld mogen worden om naar Zijn voorbeeld te leven en anderen tot geloof te brengen. Wij mogen bidden om zijn Heilige Geest, want die kan ons hierbij helpen.

Als je wilt ontdekken wat God van jou verlangt, dan moet je vooral de aankomende dienst bezoeken! Jan de Haan zal dieper op dit thema ingaan. De band Heart of Unity gaat de worship doen, Hun setlist kan je nu al op Spotify beluisteren!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Facebook
INSTAGRAM